Afwisseling in het onderwijs

Als je de verhalen van kinderen moet geloven, zeker die van kinderen die al wat ouder zijn, is school vooral iedere dag hetzelfde en hartstikke saai. Rekenen, taal, schrijven; iedere dag hetzelfde liedje op de basisschool. En als ze dan eenmaal naar de middelbare school gaan, waar het aantal vakken flink wordt uitgebreid zou je zeggen, wordt het er alleen maar saaier op. Is het echt zo erg gesteld met de afwisseling in het onderwijs?

 

Iedere dag hetzelfde

 

Op de meeste scholen, zowel die voor basisonderwijs als op de middelbare scholen, wordt gewerkt met een zekere vaste basis. De dagen zien er altijd een beetje vergelijkbaar uit. Kinderen bestempelen dit al snel als saai, maar volwassenen weten dat juist deze regelmaat en voorspelbaarheid ook voor rust zorgen. Kinderen zijn gebaat bij een beetje voorspelbaarheid, ze weten graag waar ze aan toe zijn. Een duidelijke dagindeling is belangrijk om de rust in de groep te houden en de zelfstandigheid te bevorderen. In een klas waar de duidelijke afspraak is dat iedereen bij binnenkomst in de ochtend een kwartiertje voor zichzelf gaat lezen of werken, heerst veel meer rust en zelfstandigheid dan in en lokaal waar het iedere dag een verrassing is hoe de dag zal starten.

 

Betekent dat dan dat iedere dag precies hetzelfde verloopt? Welnee! Ja, de basis is hetzelfde, kinderen weten hoe de dag zo’n beetje ingedeeld zal zijn. Maar de invulling die kan iedere dag behoorlijk verschillen.

 

Iedere les anders

 

Neem bijvoorbeeld de taallessen. Deze staan op de meeste scholen iedere dag op het programma, maar de invulling verschilt per keer. Er zijn lessen waarbij de kinderen zelfstandig uit hun boekje werken. Er zijn lessen waarin de leerkracht vooral nieuwe dingen uitlegt. En er zijn lessen waarin spelletjes worden gedaan waarin de nieuwe vaardigheden spelenderwijs kunnen worden ontwikkeld. Ook vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie geven de basisschool genoeg afwisseling, met volop ruimte voor kleine en grote projecten.

 

Bijzonder!

Af en toe vinden er ook school workshops plaats. Niet iedere week, want zo’n workshop op school moet wel een beetje bijzonder blijven en een duidelijk doel dienen. Er zijn school workshops op tal van gebieden, waarbij externe professionals met de kinderen aan de slag gaan met dingen die vaak niet in het reguliere lesprogramma voorkomen. Dit soort bijzondere activiteiten worden door kinderen vaak erg leuk gevonden, omdat zij een afwisseling vormen op het reguliere lesprogramma. Lekker een (half) dagje iets heel bijzonders doen! En daarna? Gewoon weer terug in het dagelijkse ritme, en dat voelt na zo’n drukke dag ook best wel weer fijn!

Tags: